DSKP Bagi Mata Pelajaran Bahasa Arab (KSSR Semakan 2017)

 


Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Bahasa Arab digubal bertujuan untuk menggalakkan pembelajaran bahasa tambahan selain bahasa Inggeris seperti yang dihasratkan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) (2013-2025). Kurikulum ini memberi tumpuan kepada penguasaan kemahiran asas bahasa Arab iaitu kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Kemahiran-kemahiran tersebut dinyatakan secara spesifik dalam Standard Kandungan (SK) dan Standard Pembelajaran (SP) yang telah ditentukan dalam Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP).

Berikut dikongsikan bersama pautan untuk memuat turun DSKP Bahasa Arab KSSR (Semakan 2017).

DSKP BAHASA ARAB KSSR (SEMAKAN 2017) TAHUN 1 :

DSKP BAHASA ARAB KSSR (SEMAKAN 2017) TAHUN 2 :

DSKP BAHASA ARAB KSSR (SEMAKAN 2017) TAHUN 3 :

DSKP BAHASA ARAB KSSR (SEMAKAN 2017) TAHUN 4 :

DSKP BAHASA ARAB KSSR (SEMAKAN 2017) TAHUN 5 :

DSKP BAHASA ARAB KSSR (SEMAKAN 2017) TAHUN 6 :

Semoga Bermanfaat Buat Semua.

MUALLIM HAZAR
13 MAC 2023


Post a Comment

0 Comments